Lata przestępneLata przestępne występują co 4 lata odróżniają się tym, że w lutym jest 29 dni czyli o 1 dzień więcej niż w inne lata, ponieważ normalnie jest 28 dni.
Można obliczyć kiedy jest rok przestępny, ponieważ można go podzielić przez 4. Oczywiście jak wszędzie niestety są wyjątki, są to niektóre lata "pełne" np.1700, 500, 1300, 1500, jak zauważyliście pewnie, pierwsze 2 cyfry nie dzielą się przez 4, i właśnie o to chodzi.
Podam teraz przykłady lat przestępnych:
  • 972
  • 1200
  • 1344
  • 1600
  • 1924
  • 2000